Binnenkort of al langer met pensioen?

Met pensioen gaan, sommigen kijken er naar uit, anderen stellen dit moment het liefst zo lang mogelijk uit. Of stoppen met werken nu als een bevrijding lonkt of je er als een berg tegen op ziet, één ding hebben beide gemeen, het contact met collega’s wordt beduidend minder of valt zelfs volledig weg.

Een gedeeld verleden schept een band. Velen houden aan hun tijd bij BAM waardevolle herinneringen over en ervaren het opnieuw ontmoeten van oud-collega’s als een moment van herbeleving van hun tijd bij BAM. Daarom maken BAM en de Vereniging van BAM Gepensioneerden samen zulke ontmoetingen mogelijk. Om de drempel om hieraan mee te doen zo laag mogelijk te houden wordt komend jaar een gratis proeflidmaatschap voor de duur van één jaar geïntroduceerd.

De voordelen van het (proef) lidmaatschap:

  • Vijf of zes ontmoetingsdagen met activiteiten ergens in Nederland.
  • Viermaal per jaar het verenigingsorgaan BAMformatie.
  • Een kleine attentie bij lustrum verjaardagen, lustrum huwelijk of partnerschap.
  • Informatie over de lopende pensioenhervorming, indexatie van pensioenen en BAM afspraken met ziektekostenverzekeraars.

Het proeflidmaatschap geldt voor jou als voormalig BAM-medewerker en - indien gewenst - ook voor je partner. Deelname aan activiteiten is niet gratis, hiervoor betaal je net als andere leden de per activiteit vastgestelde eigen bijdrage. Ook BAM draagt bij in de kosten van activiteiten. Een jaar na aanmelding als proeflid wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet tegen de normale contributie van €20 per jaar voor een BAM lid en €17 voor een partnerlid tenzij je vóór die datum aangeeft het lidmaatschap toch niet te willen voortzetten. De genoemde contributiebedragen kunnen in de toekomst wijzigen.

Aanmelden als proeflid >