Even voorstellen

Zoals de naam al aangeeft zijn we een vereniging van gepensioneerden. De vereniging is opgericht om de contacten met zowel het bedrijf als met elkaar te onderhouden. Een bedrijf waar men vele jaren met elkaar, vol inzet en inventiviteit een mooi en boeiend vak heeft uitgeoefend, laat men niet zo maar los. Ook de contacten met oud-collega’s zijn van blijvende waarde. De vereniging heeft de volledige instemming en steun van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep.

De vereniging heeft ten doel:

  • Het bevorderen van onderlinge contacten en gemeenschapszin door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten.
  • Het tot uitdrukking brengen van de belangstelling van Koninklijke BAM Groep voor het wel en wee van haar gepensioneerden.
  • Het behartigen van de belangen van de leden voor zover zij daartoe de mogelijkheden heeft.

Voor wie staat de vereniging open?

  • Voor alle gepensioneerden, vroeg-gepensioneerden en vutters met een ononderbroken dienstverband van meer dan 10 jaar bij één van de tot Koninklijke BAM Groep behorende bedrijven.
  • Partners zijn van harte welkom. Partners van overleden deelnemers kunnen lid blijven c.q. worden.