Disclaimer

Deze site wordt beheerd door de webmaster op verzoek van het bestuur van de Vereniging BAM Gepensioneerden. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Vereniging BAM Gepensioneerden en de webmaster aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van de Vereniging BAM Gepensioneerden.Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site blijven te allen tijde voorbehouden aan Vereniging BAM Gepensioneerden. Voor gebruik dient genoemde rechthebbende vooraf schriftelijke toestemming te hebben verleend.

Deze bepalingen en het gebruik van deze website en de daarop weergegeven informatie zijn onderworpen aan het Nederlandse recht en de bevoegde rechter in Nederland zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen daaruit voortvloeiende. Alle rechten zijn voorbehouden.