Bestuursleden

Bestuur

Van links naar rechts: Eric, Willem, Wim, Frits, Reinier, Jan en Cor.

 
Naam Functie Aandachtsgebied(en)
Wim Konings Voorzitter Algemene bestuurszaken, contacten met RvB BAM en directies werkmaatschappijen en vertegenwoordiging bestuur.
Eric van Baarsel Vice-voorzitter en voorzitter PR-commissie Communicatie en PR zaken waaronder website en BAMformatie.
Willem Aberson Secretaris Secretariaatswerkzaamheden en contacten met en vanuit secretariaat.
Jan Brouwer Penningmeester Financiële zaken, administratie en website.
Reinier Schuring Lid Ledenwerving en aansturen en werven van contactpersonen kringen.
Cor Cornelisse Lid en voorzitter Activiteitencommissie Organiseren van leden-contactdagen en ledenexcursies.
Frits Scheublin Lid en voorzitter Sociaal Economische Commissie Behartiging pensioenbelangen van leden bij BPF Bouw via Vereniging Gepensioneerden Bouw en via Koepel Gepensioneerden. Overleg met BAM over indexatie pensioenen Aegon en Nationale Nederlanden.