Bestuursleden

Naam Functie Aandachtsgebied(en)

N. Dirkzwager

Voorzitter

Algemene bestuurszaken, contacten met RvB BAM en directies werkmijen en vertegenwoordiging bestuur

W.O.H. Aberson

Secretaris

Secretariaatswerkzaamheden, contacten met en vanuit secretariaat en bewaken ledenbestand.

Belangenbehartiging via Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)

P. Grotenhuis

Penningmeester

Financiële zaken

E.W. van Baarsel

Lid en voorzitter PR-commissie

PR-zaken en communicatie waaronder website en BAMformatie

C.P.W. Cornelisse

Lid en voorzitter Activiteitencommissie

Organiseren van leden-contactdagen en leden- excursies

 

 

 

F. Scheublin

Lid en voorzitter Sociaal Economische Commissie

Pensioen- en zorgverzekerings-aangelegenheden en overleg via Sociaal Economische Commissie (SEC)

Mw. I.Roedoe-van Dam

Lid

Ledenwerving en werven, aansturen en coördineren van contactpersonen