Bestuursleden

Bestuursleden
Naam Functie Aandachtsgebied(en)
Nico Dirkzwager Voorzitter Algemene bestuurszaken, contacten met RvB BAM en directies werkmaatschappijen en vertegenwoordiging bestuur
Eric W. van Baarsel Vice-voorzitter en voorzitter PR-commissie Communicatie en PR zaken waaronder website, BAMformatie en ledenbestand.
Willem O.H. Aberson Secretaris Secretariaatswerkzaamheden, contacten met en vanuit secretariaat en bewaken ledenbestand.
Jan Brouwer Penningmeester Financiele zaken
Reinier Schuring Lid Aansturen en werven van contactpersonen
Cor P.W. Cornelisse Lid en voorzitter Activiteitencommissie Organiseren van leden-contactdagen en ledenexcursies
Frits J.M. Scheublin Lid en voorzitter Sociaal Economische Commissie Pensioen- en zorgverzekerings-aangelegenheden en overleg via Sociaal Economische Commissie (SEC)
Belangenbehartiging via Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)