Bestuursleden

Naam Functie Aandachtsgebied(en)

Nico Dirkzwager

Voorzitter

Algemene bestuurszaken, contacten met RvB BAM en directies werkmaatschappijen en vertegenwoordiging bestuur

Eric W. van Baarsel

Vice-voorzitter en voorzitter PR-commissie

Communicatie en PR zaken waaronder website, BAMformatie en ledenbestand.

Willem O.H. Aberson

Secretaris

Secretariaatswerkzaamheden, contacten met en vanuit secretariaat en bewaken ledenbestand.

Jan Brouwer

Penningmeester

Financiele zaken

Ineke Roedoe-van Dam

Lid 

Aansturen en werven van contactpersonen

 
Cor P.W. Cornelisse

Lid en voorzitter Activiteitencommissie

Organiseren van leden-contactdagen en ledenexcursies

Frits J.M. Scheublin

Lid en voorzitter Sociaal Economische Commissie

Pensioen- en zorgverzekerings-aangelegenheden en overleg via Sociaal Economische Commissie (SEC)
Belangenbehartiging via Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)