Bestuursleden

Bestuursleden
Naam Functie Aandachtsgebied(en)
Nico Dirkzwager Voorzitter Algemene bestuurszaken, contacten met RvB BAM en directies werkmaatschappijen en vertegenwoordiging bestuur
Eric W. van Baarsel Vice-voorzitter en voorzitter PR-commissie Communicatie en PR zaken waaronder website, BAMformatie en ledenbestand.
Willem O.H. Aberson Secretaris Secretariaatswerkzaamheden, contacten met en vanuit secretariaat en bewaken ledenbestand.
Jan Brouwer Penningmeester Financiele zaken
Ineke Roedoe-van Dam Lid Aansturen en werven van contactpersonen
Cor P.W. Cornelisse Lid en voorzitter Activiteitencommissie Organiseren van leden-contactdagen en ledenexcursies
Frits J.M. Scheublin Lid en voorzitter Sociaal Economische Commissie Pensioen- en zorgverzekerings-aangelegenheden en overleg via Sociaal Economische Commissie (SEC)
Belangenbehartiging via Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)