Veelgestelde vragen

  1. Hoe richt ik een vereniging van gepensioneerden op?
  2. Waarom zal onze vereniging van gepensioneerden lid worden van de NVOG?
  3. Waarom is de NVOG niet erg landelijk bekend bij het publiek?
  4. Heeft een vereniging van gepensioneerden recht op een positie in het pensioenfonds of bij de verzekeraar?
  5. Kan onze vereniging de Nieuwsbrief van de NVOG krijgen?
  6. Kan onze vereniging het kwartaalblad Expliciet van de NVOG krijgen?
  7. Wie worden er voor de vereniging tot de kring van gepensioneerden gerekend?
  8. Hoeveel Nederlanders hebben er een pensioen?
  9. Waar vind ik informatie over pensioenzaken?

Antwoorden op veelgestelde vragen aan de NVOG
 

1. Hoe richt ik een vereniging van gepensioneerden op?
Vraag een brochure aan bij de NVOG via nvog@gepensioneerden.nl of neem contact op met Martina van den Dool (directeur) via 030-2846080. (terug)

2. Waarom zal onze vereniging van gepensioneerden lid worden van de NVOG?
De NVOG is in hoofdzaak een vrijwilligersorganisatie die de belangen van alle ouderen met een aanvullend pensioen probeert te behartigen. Inmiddels is de NVOG een netwerk van bijna 90 verenigingen en gepensioneerde deskundigen die informatie en kennis uitwisselen, maar ook actief zijn met politiek lobbywerk en het beïnvloeden van landelijk beleid. Hoe meer krachten zich bundelen, hoe beter dit lukt. Solidariteit is dus ook een belangrijke reden om lid te zijn. (terug)

3. Waarom is de NVOG niet erg landelijk bekend bij het publiek?
De thema’s waarmee de NVOG bezig is, genieten in het algemeen beperkte publieke belangstelling, hoewel er mede door de economische crisis sinds 2008 wel meer aandacht voor is dan voorheen. Bovendien opereert de NVOG vooral in samenwerking met de ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM, via de CSO (zie LINKS). Belangrijke factor is ook dat de NVOG aanzienlijk minder financiële middelen heeft dan veel andere — vaak gesubsidieerde — belangenorganisaties. Bij ministeries, het parlement, specifieke media en maatschappelijke organisaties is de NVOG echter wel goed bekend. (terug)

4. Heeft een vereniging van gepensioneerden recht op een positie in het pensioenfonds of bij de verzekeraar?
Hiervoor zijn al verschillende regels opgenomen in de Pensioenwet. Daarnaast overleggen ouderenorganisaties al jaren met de pensioensector om tot een betere positie van gepensioneerden in de pensioenbesturente komen. De NVOG is sterk voorstander van een wettelijk recht op bestuursdeelname in pensioenfondsen en verbetering van rechten van gepensioneerden die met een verzekeraar te maken hebben. Pensioengerechtigden hebben immers net zo goed als werkgevers en werknemers belang bij een goed pensioenbeheer. (terug)

De NVOG adviseert verenigingen altijd te proberen met het pensioenfonds of de verzekeraar, ofwel de oud-werkgever in gesprek te gaan over medezeggenschap en goed bestuur. Ook als er van uitvoerder veranderd wordt, gelden er regels qua informatie en medezeggenschap. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemingspensioenfonds wordt opgeheven en er wordt overgegaan naar een bedrijfstakpensioenfonds of verzekeraar. Des te belangrijker is het om over een sterke vereniging te beschikken.

Zie ook: www.ouderenorganisaties.nl, klik via werkterreinen / inkomen & pensioen.

5. Kan onze vereniging de Nieuwsbrief van de NVOG krijgen?
De maandelijkse Nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor besturen van lidorganisaties. Daarom is die in het besloten deel van de website te vinden. In de Nieuwsbrief staan interne informatie en zaken die voor onze leden interessant kunnen zijn. Het is dan ook niet de bedoeling dat deze Nieuwsbrief openbaar wordt gemaakt door de lidorganisaties. (terug)

6. Kan onze vereniging het kwartaalblad Expliciet van de NVOG krijgen?
Wel openbaar en gratis is het kwartaalblad NVOG Expliciet. Let er wel op dat de artikelen en foto’s uit dit blad niet zonder meer mogen worden overgenomen in uw eigen publicaties. (terug)

7. Wie worden er voor de vereniging tot de kring van gepensioneerden gerekend?
De meeste gepensioneerdenverenigingen zijn opgericht voor oud-medewerkers — of hun nabestaanden — die al met pensioen zijn. Sommige laten echter ook leden toe met een arbeidsongeschiktheidspensioen of leden die wel pensioenrechten hebben opgebouwd, maar die nog elders werken (‘slapers’). De NVOG richt zich echter alleen op belangen van pensioengerechtigden: mensen met ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen, gelijk aan de definitie van de pensioenwet. (terug)

8. Hoeveel Nederlanders hebben er een pensioen?
Er zijn circa 2,2 miljoen mensen met een AOW-uitkering en 1,5 miljoen daarvan hebben een aanvullend pensioen. Ongeveer 70% daarvan heeft een pensioen kleiner dan € 17.500 euro per jaar (bron: CBS, 2008). (terug)

9. Waar vind ik informatie over pensioenzaken?
Op deze website is via LINKS een aantal interessante internetadressen te vinden. De NVOG geeft geen advies over individuele pensioenkwesties of specifiek juridische vraagstukken van verenigingen. (terug)