Voorjaarsexcurssie Zeesluis IJmuiden

Uitnodiging voor onze technische voorjaarsexcursie met een bezoek aan de bouw 
van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, een combinatiewerk van BAM en Volker Stevin

Betreft

Uitnodiging voor onze technische voorjaarsexcursie met een bezoek aan de bouw

van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, een combinatiewerk van BAM en Volker Stevin

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op donderdag 21 en woensdag 27 maart 2019 organiseren wij een bezoek aan SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) in IJmuiden. We ontvangen u eerst in het Rabobank IJmond Stadion (Telstar) te Velsen-Zuid. Van daaruit rijden we in ca. 15 minuten naar SHIP (route via de veerpont “Velsen-Zuid”).

Bij SHIP krijgt één groep een rondleiding met onder andere een adembenemend uitzicht over het havengebied en ook zicht op de bouw van de nieuwe sluis. De tweede groep krijgt ondertussen een rondvaart rondom de bouwput. Na ongeveer een uur wisselen de twee groepen; krijgt de tweede groep de rondleiding en de eerste groep de rondvaart.

Na al de opgedane indrukken rijden we terug naar het Rabobank IJmond Stadion voor de lunch en de afsluiting van de technische excursie.

 

Bouw Zeesluis IJmuiden

De omstreden bouw van de grootste zeesluis ter wereld en het Noordzeekanaalgebied, haalt regelmatig het nieuws. Onlangs, op 20 januari 2019, is de eerste van in totaal drie sluisdeuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden aangekomen na een 26.000 km lange tocht vanuit Zuid-Korea. Twee maanden daarvoor is de eerste deurkas succesvol afgezonken, waar straks de sluisdeur in- en uitrolt. Alleen de deurkas heeft al een afmeting van 80 meter lengte, 26 meter breedte en 25 meter hoogte; een klein flatgebouw.

 

SHIP

Bij het Sluis Haven Informatie Punt, krijgen we een rondleiding. In de expo ligt het hele sluizencomplex op schaal aan je voeten. Je kan zelf de sluizen op schaal bedienen. We krijgen een indrukwekkend overzicht van de bouw van ’s-werelds grootste zeesluis ter voorbereiding op de schepen van de toekomst.

Vanaf de aanlegsteiger bij SHIP ligt een speciaal ingehuurde rondvaartboot klaar om vanaf het water de enorme bouwput nader te bekijken.

 

Planning

Er zijn twee dagen gepland waarbij we maximaal 80 personen op één dag kunnen ontvangen; meer is helaas niet mogelijk.

U heeft de keuze uit donderdag 21 of woensdag 27 maart 2019. Zoals gebruikelijk is de volgorde van inschrijving bepalend voor uw deelname.

 
Programma van de technische excursie:

09.30 - 10.15 uur:          Ontvangst met koffie of thee en een “sluisje” in het Rabobank IJmond
                             Stadion te Velsen-Zuid. Verdeling in twee groepen van maximaal 40 personen;
                             
10.15 - 10.30 uur:          Verplaatsen per auto naar SHIP te IJmuiden;

10.45 - 11.45 uur:          Groep 1: rondleiding SHIP:

                             Groep 2: Rondvaart rondom de zeesluis;

11.45 - 12.00 uur:          Wisseling groepen; tijd voor toiletbezoek en een kopje koffie;

12.00 - 13.00 uur:          Groep 1: Rondvaart rondom de zeesluis:

                             Groep 2: Rondleiding SHIP;

13.15 - 13.30 uur:          Terug per auto naar Rabobank IJmond Stadion in Velsen-Zuid;

13.45 - 15.00 uur:          Lunch met 1 luxe belegd broodje, 1 broodje kroket, soep van de dag en drankjes;
                             
± 15.00 uur:                Afsluiting excursie. U kunt huiswaarts keren of op eigen gelegenheid nog een  bezoek brengen aan bijvoorbeeld het zee- en havenmuseum in IJmuiden.

 

Bereikbaarheid en Parkeren

De ontvangst is in het Rabobank IJmond Stadion te 1981 EK Velsen-Zuid:
            Adres: Minister van Houtenlaan 123

            Tel: 0255 546 920

Parkeren is gratis tegenover het stadion. Er is ruime parkeergelegenheid.

 

Verplaatsen van Rabobank IJmond Stadion naar SHIP IJmuiden.

Als u met anderen kan meerijden vanaf het Stadion naar SHIP en weer terug, kunt u uw eigen auto laten staan. Omdat de veerpont die u naar de overkant vaart op weg naar SHIP een beperkte capaciteit heeft, is carpooling sterk aan te raden.

 

Locatie SHIP te IJmuiden

Adres: Noordersluisweg 1 te 1975 AM IJmuiden

Tel: 0255 516 254

Parkeren bij SHIP is gratis. Maximaal voor 40 auto’s.

 

Eigen bijdrage en aanmeldingsformulier

De eigen bijdrage voor deze excursiedag bedraagt € 36,-- per persoon

Dieetwensen kunt u op het aanmeldingsformulier aangeven.

Wij geven dit door aan het restaurant. U dient zelf de bediening hierop te attenderen.

 

Door invulling en ondertekening van het bijgaande aanmeldingsformulier met machtiging, machtigt u de penningmeester het bedrag te incasseren. 

Het maximaal aantal deelnemers is 80 personen per excursie-dag. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke dag uw voorkeur heeft. De volgorde van ontvangst van uw inschrijving bepaalt verder uw deelname. U krijgt dit bevestigd per e-mail.
 

Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk donderdag 7 maart 2019 in ons bezit te zijn.  

 

Onverhoopt afzeggen

Indien u hebt ingeschreven en onverhoopt verhinderd bent om mee te gaan, meldt u dit dan direct en uitsluitend en alleen aan:

Jan Vissers                 jan-marian.vissers@planet.nl      of mobiel 06 536 001 36                      

Joost Lobach               jhmlobach@gmail.com             of mobiel 06 836 916 11

Indien de afzegging plaats vindt na 19 resp. 25 maart, zijn wij in verband met gemaakte afspraken, genoodzaakt het inschrijfgeld te innen.
 

Op de dag zelf zijn we bereikbaar op de volgende nummers:

Jan Vissers:                                                                mobiel  06 536 001 36

Joost Lobach:                                                              mobiel  06 836 916 11

Rabobank IJmond Stadion:                                                tel.: 0255-546920

SHIP IJmuiden:                                                            tel.: 0255-516254

 

Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 21 of woensdag 27 maart 2019.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de Activiteitencommissie

Vereniging BAM gepensioneerden

 

Jan Vissers en Joost Lobach
 

Bijlage: Aanmeldingsformulier met machtiging 

Kijk ook eens op de volgende site: https://ship-info.nl/
 

 

Wanneer donderdag 21 maart 2019 - van 09:30 tot 15:00
Waar

Locatie SHIP te IJmuiden

Adres: Noordersluisweg 1 te 1975 AM IJmuiden

Tel: 0255 516 254

Parkeren bij SHIP is gratis. Maximaal voor 40 auto’s.

Voor wie

alle leden

Meer info https://ship-info.nl/