Najaarsexcursie Watersnood museum

Uitnodiging najaarsexcursie, bezoek Watersnoodmuseum te Ouwerkerk

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 3 november organiseren wij een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland in de mooie provincie Zeeland. Het recent vernieuwde museum is ingericht in de vier caissons die zijn gebruikt om het dijkgat te dichten, dat ontstond bij de overstromingsramp in de nacht van 1 februari 1953. U wordt meegevoerd naar de gebeurtenissen en de emoties van die tijd. Maar ook naar de wederopbouw en de besluiten over de Deltawerken. Tot slot een kijkje in de toekomst. Nederland als deltaland moet steeds alert blijven mede gezien de klimaat ontwikkelingen.

Programma van deze dag:

10.00 uur                           Opening museum
10.15-11.00 uur                    Ontvangst gasten in de filmzaal van het museum met koffie/thee en  
                                           een echte Zeeuwse bolus (let op:  het museum gaat pas om 10.00 uur open),
11.00-13.00 uur                    Inleiding met voorlichting en filmbeelden van de ramp, met aansluitend
                                            een bezoek aan het museum (wellicht in twee groepen),                 
13.00-13.10 uur                   Kleine wandeling naar het restaurant
13.10-14.30 uur                   Lunch in restaurant De Vierbannen met soep vooraf, een assortiment
                                           diverse belegde broodjes en een worstenbroodje, alles vergezeld met koffie,   
                                           thee en met melk en karnemelk dat op de ingedekte tafels staat.
                                           Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
                                            (dieetwensen aangeven op aanmeldingsformulier maar zelf even melden)

Hierna kunnen de gasten  op eigen gelegenheid eventueel nog weer het museum bezoeken (toegangskaart is de hele dag geldig), bij geschikt weer kiezen voor een wandeling langs de Oosterschelde of voor de files huiswaarts keren.
Vlakbij ligt ook Zierikzee met zijn historische centrum dat zeer de moeite waard is om er een mooie wandeling te maken.

Locatie en parkeren:
Het museum en het restaurant liggen naast elkaar aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5 te Ouwerkerk. Vanuit Rotterdam of Brabant rijdt u via knooppunt Hellegatsplein en de Grevelingendam
over de N59 richting Zierikzee. Ter hoogte van Nieuwerkerk gaat u op de kruising(stoplicht) links af.
Voor de kruising is het Watersnoodmuseum op een bruin ANWB bord aangegeven, evenals verderop op de route naar het museum. Er is voldoende parkeergelegenheid voor het restaurant en het museum en langs de dijk van de Oosterschelde. Parkeren is gratis.(watersnoodmuseum.nl/route)

Eigen bijdrage, aanmeldingsformulier en inzet museumjaarkaart:
De eigen bijdrage voor deze excursiedag bedraagt € 29,75 per persoon. Parkeren is verder gratis.
De inzet van uw museumjaarkaart geeft een reductie van € 6,75 per persoon.
Dit kunt u aangeven op het aanmeldingsformulier. De kaart is strikt persoonlijk, dus niet vergeten mee te nemen!
Met het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend, schrijft u zich in voor deelname aan deze dag en machtigt u de penningmeester het verschuldigde bedrag rond 3 november van uw rekening af te schrijven.

Het maximum aantal deelnemers is 80 personen, waarbij de volgorde van ontvangst van uw inschrijving uw deelname bepaalt. U krijgt dit per e-mail bevestigd. Bij ruime overschrijding van het aantal deelnemers zal er een extra dag worden georganiseerd op donderdag 10 november 2016.
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 20 oktober 2016 in ons bezit te zijn.

Onverhoopt afzeggen:
Indien u na inschrijving toch onverhoopt verhinderd bent, meldt u dit dan direct aan:
Cor Cornelisse                  mob.tel.: 06 83 20 10 20;  e-mail:    cornelisse@live.nl
Rijk van Tongeren               mob.tel.: 06 30 29 75 04; e-mail:     rijk.van.tongeren@home.nl

Bereikbaarheid op 3 november 2016:
Watersnoodmuseum                    tel.: 0111 644 382
Restaurant  De Vierbannen            tel.: 0111 647 547
Rijk van Tongeren                       mob.tel.: 06 30 29 75 04
Cor Cornelisse                          mob.tel.: 06 83 20 10 20

Wij ontmoeten u graag op 3 november  a.s. in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk(ZL).

Met vriendelijke groet,
Namens de Activiteitencommissie

 

Rijk van Tongeren en Cor Cornelisse
(bij absentie Els Oosterlaken- van Tol)

 

Bijl.: Aanmeldingsformulier met machtiging 

 

 

Wanneer donderdag 3 november 2016 - van 10:00 tot 14:30
Waar

Weg van de Buitenlandse Pers 5  te Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland)

Voor wie

alle leden

Meer info Watersnoodmuseum