Halfjaarlijkse bijeenkomst bestuur en coordinatoren (2)

Datum

17 september 2013

Aan: Contactpersonen

         Leden Activiteitencommissie
         Leden P.R.-Commissie

         Leden SEC

cc.:   Bestuursleden

Onze referentie

AK/eo/vbg/013/078

Telefoon direct

(030) 659 87 48

Onderwerp

Halfjaarlijkse bijeenkomst d.d. 1 oktober 2013

 

       

 

 

 

Geachte dames en heren,

 

Hierbij nodig ik u uit voor de halfjaarlijkse bijeenkomst, welke zal worden gehouden op:
 

dinsdag 1 oktober 2012

 

Wij zijn te gast bij Koninklijke BAM Groep nv, Regulierenring 35 te 3981 LA  Bunnik,

Gebouw F, Kamer F 1.20, tel.: 030 659 89 99 (zie routebeschrijving).
Gaarne verzoeken wij u uw auto te parkeren bij gebouw A.

 

Het programma is als volgt:

12.30 – 12.45 uur:    Ontvangst
12.45 -  13.15 uur:   Gezamenlijke lunch in de “Woonkamer” (gebouw F)

13.15 – 14.00 uur:    Presentatie gehouden door de heer P. Hameetman inzake stand van zaken rond duurzame woningbouw

14.00 – 16.30 uur:    Vergadering bestuur met contactpersonen/commissieleden

16.30 uur:                Afsluiting.

 

De conceptagenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening en welkom, speciaal nieuwelingen
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de vergadering d.d. 23 april 2013 en actielijst (reeds in uw bezit)
 4. Inbreng van contactpersonen inzake onderwerpen die men wil bespreken
 5. Mededelingen SEC
 6. Mededelingen Activiteitencommissie
 7. Doornemen van de rapportages
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag en sluiting.
   

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, laat u dit dan even weten aan Els Oosterlaken, telefoonnummer 030 659 87 48 of e-mailadres p.oosterlaken@bamgroep.nl, zodat wij bijtijds het juiste aantal deelnemers kunnen doorgeven.

 

Gaarne verzoeken wij u bij binnenkomst uw naamsticker te pakken en deze zichtbaar op uw kleding aan te brengen zodat wij weten wie aanwezig is op deze vergadering.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,

 

 

 

A.L.F. Kerklaan, Secretaris

 

Wanneer dinsdag 1 oktober 2013 - van 12:30 tot 16:30
Waar

Wij zijn te gast bij Koninklijke BAM Groep nv, Regulierenring 35 te 3981 LA  Bunnik,

Gebouw F, Kamer F 1.20, tel.: 030 659 89 99 (zie routebeschrijving).
Gaarne verzoeken wij u uw auto te parkeren bij gebouw A.

Voor wie

Alle contactpersonen en leden