Aanmeldformulier

Door onderstaande gegevens in te vullen, verklaart u zich op te geven als lid van de Vereniging BAM Gepensioneerden.

Persoonlijke gegevens
Graag voorletter(s) en achternaam invullen.
Invullen zonder spatie en met hoofdletters, bijvoorbeeld: 1234AB.
International Bank Account Number
Moet voldoen aan het patroon AB 12 CDEF 0123456789 (invullen zonder spaties)
AB = landcode, bijvoorbeeld NL
12 = controlegetal van de bank
CDEF = bank, bijvoorbeeld RABO, ABNA, SNSB, INGB
0123456789 = het oude rekeningnummer, altijd 10 cijfers, eventueel vooraf gegaan door nullen
Alleen voor echtparen
Graag voorletter(s) en achternaam van partner invullen.
Akkoord?

Gaat u er mee akkoord dat, behalve uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, ook de andere door u opgegeven persoonlijke gegevens ter kennis worden gebracht aan de contactpersoon en éénmalig aan de nieuwe leden van uw kring.