Vereniging BAM Gepensioneerden

Welkom op de site van de BAM gepensioneerde medewerkers. Via deze site wordt u geïnformeerd over zowel ontwikkelingen bij BAM, als over specifieke onderwerpen voor gepensioneerden.

  

  

Uit het feit dat deze site een onderdeel is van
de site van Koninklijke BAM Groep, mag blijken
dat de Raad van Bestuur niet alleen oog heeft
voor de mensen die nu bij BAM actief zijn,
maar u, als oud-medewerker nog steeds
waardeert voor de door u geleverde inspanning
 aan BAM.